Regulamin

illustrations

Ostatnio aktualizowany: 24 stycznia 2021

 

 1. Biorąc udział w GSPS Dzieciom 2021 lub będąc jego widzem lokalnym w pełni akceptujesz ten regulamin.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności powiadamiania o tym uczestników.
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
 4. Wraz z poniższym regulaminem obowiązują również Warunki Korzystania z Usługi Twitch dostępne na https://www.twitch.tv/p/pl-pl/legal/terms-of-service/ .
 5. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność/koszta za wyrządzone przez siebie szkody materialne i intelektualne.
 6. Organizacja GSPS zastrzega sobie prawo do działań sprzecznych z regulaminem.
 7. Wydarzenie odbywa się w dniach 4.03 - 7.03.2021r. na kanale GramyPomagamy w serwisie Twitch.
 8. Każdy speedrunner, komentator i wolontariusz wydarzenia pozwala na wykorzystanie swojego wizerunku. Osoby niepełnoletnie potrzebują zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 9. Podczas uczestniczenia w transmisji wydarzenia zabrania się:
  • Bycia pod wpływem oraz zażywania jakichkolwiek używek (w tym alkoholu, środków odurzających) oraz palenia papierosów i używania e-papierosów
  • Celowego zakłócania transmisji i nachalnego utrudniania pracy organizatorom i uczestnikom
  • Prezentowania treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, zabronionych przez prawo oraz przesadnie wulgarnych
  • Propagowania treści wzywających do nienawiści i rasizmu oraz łamania regulaminu
  • Prezentowanie reklam bez pozwolenia organizatorów, z wyłączeniem naszych sponsorów/partnerów i przyjaciół wydarzenia
 10. Obowiązującym językiem podczas wydarzenia jest język polski. Nie jest wymagany język oficjalny, lecz nadużywanie wulgaryzmów jest zakazane.
 11. W pozostałych przypadkach kierujemy się zdrowym rozsądkiem. Jeśli jakieś działanie nie zostało objęte regulaminem, a mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg wydarzenia, należy starać się go unikać lub ograniczyć do minimum.