Fundacja GSPS

GSPS to od lipca 2021 także Fundacja GSPS - Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie o numerze KRS 0000911718. Działalność Fundacji finansowana jest w znacznej mierze przez darowizny. Poniżej zamieszczamy dane do wpłat dla wszystkich osób chcących udzielić Fundacji takiej pomocy. Serdecznie dziękujęmy wszystkim decydującym się na darowiznę. Całość zebranych w ten sposób środków zostanie przeznaczona na nasze cele statutowe, a więc przede wszystkim koszty związane z organizacją eventów GSPS (takich jak wynajem sal, zakup nowego sprzętu potrzebnego do realizacji wydarzeń na coraz wyższym poziomie), a także codzienne koszty Fundacji (księgowość, usługi niezbędne do naszej efektywnej pracy).

Więcej informacji na temat celów działania Fundacji znajduje się w Artykule 9 jej statutu dostępnym tutaj. W przypadku chęci wsparcia nas w inny sposób niż finansowa darowizna, prosimy o kontakt z prezesem Fundacji.

Numer konta: 93 1140 2004 0000 3302 8169 8667 (mBank Oddział Bankowości Detalicznej)Odbiorca: FUNDACJA GSPS-GRAMY SZYBKO POMAGAMY SKUTECZNIETytuł: Darowizna na cele statutowe fundacji

Zarząd Fundacji

PokerFacowaty

Prezes Zarządu / Główny Organizator / Lider Fundraisingu

[email protected]

 PokerFacowaty#4175

hoxi

Członek Zarządu / Software / Oprawa Wizualna

[email protected]

 hoxi#9571

dexterw

Członek Zarządu / Gry i Harmonogram

[email protected]

 dexterw#8139


Stali wolontariusze

zola

Liderka Social Media / Promocji

[email protected]

 zolaa#6580

andrzej

Lider Techu

 andrzej#1994

Olson

Fundraising

 Olson#0672

Kaadzik

Gry / Harmonogram

 Kaadzik#7132

Chazoshtare

Nagrody

 Chazoshtare#3769

Nioruu

Atrakcje podczas wydarzeń / Turnieje

 Nioruu#0084

Statut fundacji GSPSSprawozdania Fundacji GSPS