Polityka prywatności

Ostatnio aktualizowano: 29 grudnia 2021


Wydarzenia z serii GSPS, a wraz z nimi wpłaty donacji od widzów i uczestników oraz sposób ich prezentacji, a także udział uczestników, speedrunnerów i wolontariuszy wymagają zdobywania oraz przetwarzania danych osobowych. Poniżej znajdują się informacje o tym, jakie dane przetwarzamy oraz w jakim celu.

Informacje, które możemy otrzymywać:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres email
  • Nazwa użytkownika w serwisie speedrun.com
  • Nazwa użytkownika w serwisie Discord
  • Nazwa użytkownika w serwisie Twitch
  • Nazwa użytkownika w serwisie Twitter
  • Nazwa użytkownika w serwisie YouTube

W jaki sposób zdobywamy dane:

W zależności od rodzaju interakcji danej osoby z GSPS, trzymamy i przetwarzamy różne jej dane.

W przypadku wpłacających donacje przez nasz tracker, zdobywamy jedynie adres email oraz imię i nazwisko wpłacającego. Otrzymujemy je od serwisu przetwarzającego donacje (PayPal).

W przypadku wolontariuszy lub speedrunnerów, możemy poprosić o ich adres email oraz nazwy użytkownika w serwisach speedrun.com, Discord, Twitch, Twitter oraz YouTube z pomocą odpowiednich formularzy zgłoszeniowych.

Dlaczego używamy danych:

W trackerze donacji używamy adresu email oraz imienia i nazwiska wpłacającego, by móc zidentyfikować jego donację. Sam adres email służy nam do sumowania donacji danego wpłacającego w systemie, a także dla statystyk (maksymalna donacja, minimalna donacja, średnia donacja itp.).

W przypadku speedrunnerów i wolontariuszy adresy email oraz nazwy użytkownika w serwisie Discord są przechowywane, by umożliwić organizatorom kontakt z obydwoma grupami przed, w trakcie i po wydarzeniu w sytuacjach tego wymagających.

W przypadku speedrunnerów dane o nazwach użytkownika w serwisach speedrun.com, Twitch, Twitter oraz YouTube mogą być używane do zgłoszeń speedrunów w odpowiednim formularzu lub także do promocji ich kont w w.w. serwisach podczas ich występu na wydarzeniu. Jeśli runner życzy sobie wycofać się z promocji swoich kont, prosimy o kontakt w tej sprawie z organizatorami przed rozpoczęciem wydarzenia lub występu danego uczestnika na wydarzeniu.

Jakie prawa posiadam w czasie interakcji z GSPS?

Wydarzenia z serii GSPS odbywają się w Polsce, a więc całość interakcji osób trzecich z GSPS podlega prawu polskiemu oraz UE, w tym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Oznacza to, że osoba wchodząca w interakcję z GSPS jest właścicielem swoich danych osobowych i w dowolnym momencie może zażądać kopii wszystkich tych danych, a także zażądać usunięcia wszystkich używanych przez nas danych. Możemy odmówić, jeśli sytuacja ta znacznie utrudniłaby lub uniemożliwiłaby nam dalsze działania, jednak zawsze będziemy starali się dojść do porozumienia w tej kwestii.

W przypadku chęci skorzystania z tych lub innych przysługujących użytkownikowi danych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].