Regulamin

Ostatnio aktualizowany: 6 marca 2024


 1. Biorąc udział w GSPS Dzieciom 2024 lub będąc jego widzem lokalnym w pełni akceptujesz ten regulamin.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności powiadamiania o tym uczestników.
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
 4. Wraz z poniższym regulaminem obowiązują również Warunki Korzystania z Usługi Twitch dostępne na https://www.twitch.tv/p/pl-pl/legal/terms-of-service/.
 5. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność/koszta za wyrządzone przez siebie szkody materialne i intelektualne.
 6. Organizacja GSPS zastrzega sobie prawo do działań sprzecznych z regulaminem.
 7. Wydarzenie odbywa się w dniach 13.03 - 17.03.2024 r. na kanale GramyPomagamy w serwisie Twitch oraz w Hotelu Swing, ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków.
 8. Każdy uczestnik wydarzenia pozwala na wykorzystanie swojego wizerunku w celu dokumentowania i promocji wydarzenia.
 9. Podczas uczestniczenia w transmisji wydarzenia zabrania się:
  • Bycia pod wpływem oraz zażywania jakichkolwiek używek (w tym alkoholu, środków odurzających) oraz palenia papierosów i używania e-papierosów
  • Celowego zakłócania transmisji i nachalnego utrudniania pracy organizatorom i uczestnikom
  • Prezentowania treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, zabronionych przez prawo oraz przesadnie wulgarnych
  • Propagowania treści wzywających do nienawiści i rasizmu oraz łamania regulaminu
  • Prezentowanie reklam bez pozwolenia organizatorów, z wyłączeniem sponsorów / partnerów / przyjaciół wydarzenia
 10. Obowiązującym językiem podczas wydarzenia jest język polski. Nie jest wymagany język oficjalny, lecz nadużywanie wulgaryzmów jest zakazane.
 11. W pozostałych przypadkach kierujemy się zdrowym rozsądkiem. Jeśli jakieś działanie nie zostało objęte regulaminem, a mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg wydarzenia, należy starać się go unikać lub ograniczyć do minimum.

 

Regulamin nagród:

 1. Udział może wziąć każda osoba, która w czasie trwania transmisji wydarzenia wpłaci donację przez link wskazany na stronie internetowej GSPS.
 2. Nagrody podzielone są na poziomy kwotowe, do każdej z nich kwalifikuje suma wszystkich przekazanych donacji.
 3. Nagrody oraz ich kategoryzacja na poszczególne poziomy będzie periodycznie przedstawiana podczas transmisji wydarzenia, natomiast pełna lista jest dostępna pod linkiem: https://gsps.pl/nagrody/
 4. Zwycięzców wybierze wolntariusz GSPS odpowiedzialny za nagrody. Z każdym zwycięzcą będzie kontaktować się indywidualnie, aby ustalić szczegóły przekazania nagrody.